Degalinė

ES Projektai

Įgyvendiname projektus: Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas E - Komercijos inforamcinės sistemos sukūrimas

Didžiuojamės, kad mūsų įmonė kartu su Inovacijų agentūra bei partneriais prisideda prie „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ projekto, kad esame šio projekto tematikos „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ konsorciumo #SmartEcoTech ♻️️, kuris kurs klimatui neutralias gamybos technologijas ir medžiagas, nariai.

„Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ tikslai:

  • gerinti aplinkos kokybę;
  • mažinti aplinkos oro taršą prisidedant prie Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo;
  • skatinti tvarių sprendimų naudojimą statybos sektoriuje;
  • spartinti statybos rinkos transformaciją tvarumo srityje.

Įgyvendinus projektą bus:

  • įkurtas kompetencijų centras;
  • įgyvendinti 9 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektai.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą ir partnerius galite skaityti čia

Projekto vertė: 94,728 mln. Eur; projektui įgyvendinti skirta 88,530 mln. Eur finansavimo iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų).

Konsorciumo #SmartEcoTech biudžetas – 32,955 mln. Eur, skirtas finansavimas – 31,503 mln. Eur.

#SmartEcoTech partneriai: VILNIUS TECH, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inovacijų centras, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, UAB SG dujos Auto, UAB Arginta, UAB 3D Creative, UAB Ekobazė, UAB Provectus Redivivus, AB Kelių priežiūra, UAB Soli Tek R&D, UAB Nanoversa.

2022 m. sausio 28 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-160 projektui „E-KOMERCIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS" skirtas 50 000,00 Eur finansavimas pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19“. Pagrindinė UAB “SG dujos” veiklos sritis – suslėgtų gamtinių dujų (SGD) gamyba, pritaikymas ir šio ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto sektoriuje. Šiuo metu įmonė savo veiklą yra sutelkusi šešiuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Marijampolėje, Telšiuose ir Ukmergėje, padeda šių miestų autobusų parkams atsinaujinti gamtinėmis dujomis varomais autobusais, plėtoja SGD infrastruktūrą. Bendrovė projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų kompresorines stotis, kuriose miestų autobusai, bei privatus transportas galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą. projekto metu bus siekiama sukurti pilnavertišką klientų savitarnos sistemą siekiant pagerinti klientų aptarnavimą, tokiu būdu įmonė padidins konkurencingumą tikslinėje rinkoje.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Įgyvendinus projektą numatomas įmonės su pardavimu ir klientų aptarnavimu susijusių procesų skaitmeninimas, kurio tikslas sukurti tokias E-komercijos technologijas, kad automatizuojamų procesų visuma koreliuotų su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: su pardavimais susijusiuose procesuose būtų naudojamos naujausios žinios, procesai būtų efektyvūs dabar ir ateities perspektyvoje. El. prekybos pagalba bus siekiama sukurti galimybę klientams išvengti fizinio kontakto su „SG dujos“ personalu pradedant nuo galimybių internetu įsigyti mokėjimo korteles, kuriomis galima būtų atsiskaityti savitarnos terminaluose, mobiliąja aplikacija, kuri sudarytų galimybę rasti atitinkamo kuro degalines, įvertinti jų užimtumą ir nuotolinio mokėjimo funkciją, galimybe pasinaudoti partnerių mokėjimo kortelėmis ir baigiant degalinių pardavimo proceso nepertraukiamumo užtikrinimu.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0577 „E-KOMERCIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2023 m. vasario 08 d.