Degalinė

EU Projects

We are implementing the project "E-Commerce Information System Development"

2022 m. sausio 28 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-160 projektui „E-KOMERCIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS" skirtas 50 000,00 Eur finansavimas pagal priemonę „E-komercijos modelis COVID-19“. Pagrindinė UAB “SG dujos” veiklos sritis – suslėgtų gamtinių dujų (SGD) gamyba, pritaikymas ir šio ekologiško kuro plėtra Lietuvos transporto sektoriuje. Šiuo metu įmonė savo veiklą yra sutelkusi šešiuose Lietuvos miestuose – Klaipėdoje, Šiauliuose, Kaune, Marijampolėje, Telšiuose ir Ukmergėje, padeda šių miestų autobusų parkams atsinaujinti gamtinėmis dujomis varomais autobusais, plėtoja SGD infrastruktūrą. Bendrovė projektuoja, stato ir eksploatuoja gamtinių dujų kompresorines stotis, kuriose miestų autobusai, bei privatus transportas galėtų greitai ir patogiai užsipildyti kuro talpas bei važiuoti naudodami šį pigų ir ekologišką kurą. projekto metu bus siekiama sukurti pilnavertišką klientų savitarnos sistemą siekiant pagerinti klientų aptarnavimą, tokiu būdu įmonė padidins konkurencingumą tikslinėje rinkoje.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Įgyvendinus projektą numatomas įmonės su pardavimu ir klientų aptarnavimu susijusių procesų skaitmeninimas, kurio tikslas sukurti tokias E-komercijos technologijas, kad automatizuojamų procesų visuma koreliuotų su technologinės raidos tendencijomis atitinkamoje srityje: su pardavimais susijusiuose procesuose būtų naudojamos naujausios žinios, procesai būtų efektyvūs dabar ir ateities perspektyvoje. El. prekybos pagalba bus siekiama sukurti galimybę klientams išvengti fizinio kontakto su „SG dujos“ personalu pradedant nuo galimybių internetu įsigyti mokėjimo korteles, kuriomis galima būtų atsiskaityti savitarnos terminaluose, mobiliąja aplikacija, kuri sudarytų galimybę rasti atitinkamo kuro degalines, įvertinti jų užimtumą ir nuotolinio mokėjimo funkciją, galimybe pasinaudoti partnerių mokėjimo kortelėmis ir baigiant degalinių pardavimo proceso nepertraukiamumo užtikrinimu.

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0577 „E-KOMERCIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS SUKŪRIMAS“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 2023 m. vasario 08 d.