UAB „SG DUJOS”

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Gerindami įmonės vadybos, paslaugų ir produktų teikimo procesų kokybę, norėdami užtikrinti sėkmingą bei kryptingą bendrovės vystymąsi, stabilią ir konkurencingą padėtį rinkoje, įsipareigojame:

  • veiklą vykdyti vadovaujantis verslo sritį reglamentuojančiais LR teisės aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti, siekdama veiklos atitikties pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015 standartų reikalavimus;
  • nuolat gerinti vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, klientų, partnerių, darbuotojų atsiliepimus;
  • nuolat gerinti nuolatinius ryšius su savo partneriais ir tiekėjais;
  • skatinti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;
  • diegti naujoves ir ieškoti sprendimų tobulinti paslaugos teikimo kokybę;
  • garantuoti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, padėti darbuotojui suvokti jo paties atsakomybę saugant savo ir aplinkinių saugą ir sveikatą;
  • skiepyti darbuotojams aplinkos apsaugos sąmoningumą, vykdyti taršos prevenciją, saugiai ir atsakingai tvarkant atliekas;
  • racionaliai naudoti energetinius bei gamtinius išteklius;
  • įgyvendinti nelaimingų atsitikimų bei incidentų prevencines priemones;
  • nuolat gerinti Integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą, atsižvelgiant į veiklos rezultatus, darbuotojų pasiūlymus, klientų ir partnerių atsiliepimus.

Mūsų tikslas ir įsipareigojimas

Savo klientams teikti paslaugas ir produktus atitinkančius LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, bei teisės aktuose reglamentuojamus reikalavimus.

2022-10-07